AKCESORIA STRZELECKIE

 dzisiaj jest (15.07), 14.07.2024

 
KABURY SICKINGER
LASERMAX
SYSTEM REDUKCJI ODRZUTU BRONI DPM
SPEEDTIMERY
SPEED- AND JETLOADERY
CELE METALOWE, TARCZE I ZAKLEJKI
SAFETY FLAG
TRYTOWE PRZYRZĄDY CELOWNICZE
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DO GLOCKA
AKCESORIA DO STRZELB
ŚRODKI DO CZYSZCZENIA BRONI - OTIS TECHNOLOGY
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DO SKS SVD
CLIPDRAW
GUGA RIBAS
" IOR ROMANIA"
MAGLULA
KOLIMATORY
INNE ALE BARDZO CIEKAWE
FAB DEFENSE
VELCRO PATCHES
Twój koszyk: 0 szt, 0.00  zł [więcej]
 
RODO
 
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO"), realizując obowiązek nałożony przez art.13 RODO, niniejszym przekazujemy naszym obecnym i przyszłym klientom informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i prawa jakie im w związku z tym przysługują.
1._Administratorem Twoich danych osobowych jest firma
"Krzysztof Sudoł Alfa-Miss" (dalej "Alfa-Miss") z siedzibą w Warszawie, 02-778 ul. F. Płaskowickiej 46/8
2._W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami listownie pod wyżej wymienionym adresem, mailowo na adres: krzysztof.sudol@alfa-miss.com.pl lub sklep@alfa-miss.com.pl oraz telefonicznie pod numer 601 368 594.
3._Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy, zamówione towary, cena, numer karty kredytowej) są przetwarzane na podstawie zawartej z nami umowy sprzedaży zawartej podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym "Alfa-Miss", wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej (reklamacje)
4._Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane w celu przetwarzania dokonywanych płatności, obsługi informatycznej złożonego zamówienia, założenia i prowadzenia konta klienta w serwisie "Alfa-Miss", obsługi księgowej oraz dostarczenia zakupionych towarów, następującym podmiotom zewnętrznym: poczcie polskiej, firmom kurierskim, pośrednikowi w płatnościach internetowych eCard oraz firmie księgowej, na podstawie odrębnych umów zawartych z wyżej wymienionymi podmiotami przez firmę "Alfa-Miss".
5._Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6._Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do wykonania zawartych pomiędzy nami umów oraz i utrzymywania założonego przez Ciebie konta w serwisie "Alfa-Miss", a także przez czas wymagany na podstawie ustaw podatkowych i ustawy o podatku od towarów i usług.
7._W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub zmniejszenia zakresu ich przetwarzania.
8._W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.
9._Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych.
10._Podanie Twoich danych ( w tym numeru telefonicznego) do umowy sprzedaży jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji tej umowy, obsługi posprzedażowej oraz założenia konta klienta.
11._Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.
12._Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych do celów marketingowych ani nie przekazujemy ich stronom trzecim do takich celów.
13._Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Krzysztof Sudoł Alfa-Miss

Copyright 2005 Alfa-Miss - Wszelkie prawa zastrzeżone